پايگاه منطقه اي انتقال خون استان ايلام - www.ilam-bto.ir


   کارکنان شرکت گاز ایلام خون اهدا کردند  ۱۸ مهر ۱۳۹۸


کارکنان شرکت گاز ایلام خون اهدا کردند

30 نفر از کارکنان شرکت گاز ایلام خون خود را جهت کمک به بیماران نیازمند اهدا کردند

به گزارش روابط عمومی انتقال خون ایلام : با توجه به هماهنگی های قبلی کارکنان شرکت گاز استان خون خود را جهت کمک به بیماران نیازمند اهدا نمودند .

گفتنی است که کارکنان شرکت گاز ایلام جزء اهداکنندگان مستمر خون هستند ودر سال چندین نوبت مبادرت به اهدای خون جهت نیازمندان می نمایند .


 آدرس خبر:  www.ilam-bto.ir/news/news.asp?newsnum=367