پايگاه منطقه اي انتقال خون استان ايلام - www.ilam-bto.ir


   مدیرکل حراست ستاد مرکزی از انتقال خون ایلام بازدید کرد  ۲۲ مهر ۱۳۹۸


مدیرکل حراست ستاد مرکزی از انتقال خون ایلام بازدید کرد

مدیرکل حراست ستاد مرکزی در خصوص برآورد آمادگی های اربعین حسینی از انتقال خون ایلام بازدید کردند

به گزارش روابط انتقال خون ایلام : هدایت زاده ، مدیرکل حراست ستاد مرکزی از بخش های مختلف این اداره بازدید کرده و از نزدیک در جریان امورات قرار گرفتند .

-در ادامه سنایی ، مدیرکل این اداره گزارشی از عملکرد  انتقال خون استان  مخصوصا در مورد خونرسانی به مصدومین جاده ای (زوار اربعین ) ارائه نمودند .

 

.

 

 


 آدرس خبر:  www.ilam-bto.ir/news/news.asp?newsnum=368