پايگاه منطقه اي انتقال خون استان ايلام - www.ilam-bto.ir


   کلاس آموزشی جهت حاملین خون بیمارستانی برگزار گردید  ۴ دی ۱۳۹۸


کلاس آموزشی جهت حاملین خون بیمارستانی برگزار گردید

کلاس آموزشی جهت حاملین خون بیمارستانی در انتقال خون ایلام برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی انتقال خون ایلام : هاشم بیگی ، مسئول پخش خون این اداره در خصوص اصول صحیح حمل و نقل فراورده های خونی ، حفظ زنجیره سرد و رعایت نکات ایمنی به نحوی که آسیبی به فراورده های خونی وارد نگردد به ایراد سخن پرداخته و به سوالات حضار نیز پاسخ لازم دادند .

در پایان نحوه صحیح حمل و نقل خون را به صورت عملی برای حضار توضیح دادند .


 آدرس خبر:  www.ilam-bto.ir/news/news.asp?newsnum=375