پايگاه منطقه اي انتقال خون استان ايلام - www.ilam-bto.ir


   دادستان ایلام جهت کمک به بیماران خون اهدا کردند  ۲۳ دی ۱۳۹۸


به گزارش روابط عمومی انتقال خون استان ایلام : خسروی زاد ، دادستان ایلام اهدای خون را عملی انساندوستانه و خداپسندانه نامیده و آمادگی خود را جهت ترویج فرهنگ اهدای خون در بین همکاران اعلام نمودند .

در ادامه از برخورد خوب کارکنان انتقال خون ایلام قدردانی نموده و کار آنان را در خور تقدیر دانستند .

گفتنی است که کارکنان دادگستری استان جزء اهداکنندگان مستمر خون بوده و سالیانه و به مناسبت های مختلف چندین نوبت مبادرت به اهدای خون جهت نیازمندان به این ماده حیاتی می نمایند .

 

 آدرس خبر:  www.ilam-bto.ir/news/news.asp?newsnum=376